Säsongsbaserade tjänster

Produkt
Pris
Snöröjning
1100 kr/tim
Vårbruk
Info
Info
Pris
Plöjning
5 skärig vändplog
980 kr/tim
Sådd
Väderstad Rapid
675kr/tim + 225 kr/hektar
Fastgödselhantering
2 stegsspridare
960 kr/tim
Konstgödsel spridning
återkommer med pris
Vältning av fält
återkommer med pris
Vid behov av Hjullastare tillkommer en kostnad med 650 kr/tim
Höskörd
Info
Info
Gräsläggning
Big M arb.bredd 9,70 m
920 kr/tim+165 kr/hekt
Vändning av hö
650 kr/tim
Strängläggning
ElhoTwin 750
780 kr/tim
Rundbalning
Krone 1500
vari diam 1m-1,50 m
1270 kr/tim
Rundbalning
Mchale Fusion II
1,25 m diam
1350 kr/tim
Transport av Balar från fält 650 kr/tim
Pressning av småbalar av Hö och Halm utföres.

Reservation för ev prisändringar, som beror på materielkostnad och diesel.